Doel verwerking persoonsgegevens

Databalance Services verwerkt persoonsgegevens om haar producten en services te verbeteren, ondersteuning te bieden, meldingen, aanbiedingen en acties te verzenden.

Databalance Services heeft de volgende specifieke privacy statements:

  • Databalance Self Service Portal
  • Remote ondersteuning
  • Cookiestatement

Uitwisseling van gegevens

De levering van onze producten en services kan met zich meebrengen dat Databalance Services gegevens, inclusief persoonsgegevens, deelt met toeleveranciers en derden. Dit gebeurt op basis van een samenwerkingsovereenkomst of een wettelijke grondslag. 

Informatie over gegevensverwerking

Databalance Services informeert betrokkenen in beginsel als zij gegevens van hen gaat verwerken.

Beveiliging persoonsgegevens

Databalance Services zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Databalance Services bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevens verwerking dan wel op grond van de Archiefwet is vereist.

Uw privacy rechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, recht om correctie of verwijdering  en het recht op vergetelheid van uw persoonsgegevens te vragen. Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u Databalance Services verwerkt, kunt u schriftelijk inzageverzoek doen. Databalance Services behandelt uw verzoek binnen 4 weken.

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan:

Databalance Services B.V.

Inzageverzoek AVG/GDPR

Hopbrouwer 18

5253 RE  Nieuwkuijk

 

Cookie statement

Databalance Services maakt op deze website gebruik van 4 zogeheten session cookies en van session storage. Session cookies zijn functionele cookies, bedoeld om de website goed te laten werken.

 

Voor het gebruik van session cookies is het niet vereist om de internetgebruiker eerst om toestemming te vragen. Deze cookies bevatten elke keer dat u de website bezoekt een ander, tijdelijk nummer. De session cookies worden na het afsluiten van uw browser verwijderd.

 

JavaScript

Het eerste session cookie gebruiken we om te controleren of uw apparaat, zoals uw computer, laptop of smartphone, JavaScript ondersteunt. JavaScript zorgt er onder meer voor dat u uitklapmenu’s ziet op de website. Als uw apparaat geen JavaScript ondersteunt, wordt de website niet op de juiste manier weergegeven.

 

Session storage

Session storage is een vorm van tijdelijke opslag van gegevens, net als session cookies dat zijn. Wij gebruiken session storage alleen om informatie over de structuur van de website op te slaan in uw browser. Session storage zorgt ervoor dat u makkelijk door de lijst met onderwerpen op de website kunt klikken of swipen. Hierbij worden geen persoonsgegevens van u verwerkt.

 

Websitestatistieken

Wij gebruiken het statistiekenprogramma Piwik om te analyseren welke pagina's het meest bezocht worden, hoe bezoekers op onze website zijn gekomen en welke zoektermen er gebruikt worden in onze zoekmachine.

 

Hiertoe verzamelen wij, net als elke website, IP-adressen van onze bezoekers. Deze worden opgeslagen in zogeheten logfiles. De logfiles worden 5 dagen op de webserver bewaard zodat ze beschikbaar zijn voor Piwik. Daarna blijven de logfiles 90 dagen bewaard voor uitsluitend beveiligingsredenen en worden ze ook alleen daarvoor bekeken.

 

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft maatregelen getroffen om de herleidbaarheid van bezoekers aan onze website zo veel mogelijk te beperken. Dit doen we door onmiddellijk na het importeren van de logfiles in Piwik de laatste 2 octetten (cijfergroepen) van elk IP-adres weg te gooien. Dit gebeurt in een tijdelijk geheugen, voordat de IP-adressen in Piwik worden opgeslagen.

 

Wij verzamelen de volgende gegevens met de logfiles:

  • cookies;
  • IP-adres;
  • user agents (browsers, operating system);
  • gebruikte zoektermen om via externe zoekmachines op onze website te komen;
  • gebruikte zoektermen in de zoekmachine op de website zelf;
  • gebruikte links binnen de website;
  • gebruikte links om op onze website te komen.

 

Deze gegevens haalt Databalance Services uit de logfiles van de webserver. Deze logfiles blijven 31 dagen in de database van Databalance Services staan. Daarna worden ze verwijderd. Er blijft dan alleen een geaggregeerde (samengevoegde) logfile over. Die geeft ons een jaarrapportage over het websitebezoek.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dat noodzakelijk is om aangifte te doen van strafbare feiten.

 

Content van derde partijen

Deze website bevat geen content van derde partijen, zoals widgets, plug-ins of embedded content.

 

Nieuwsbrief

Meldt u zich aan voor de nieuwsbrief van Databalance Services? Dan gebruiken wij uw e-mailadres uitsluitend om u deze nieuwsbrief te sturen. Wanneer u zich afmeldt voor de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres van onze verzendlijst verwijderd.